,SilkTouch – Gabinet Kosmetyczny Aneta Bigoraj
NIP: 7141934949
ul. Dożynkowa 18/4, 20-152 Lublin
REGON: 362016288

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W SILKTOUCH LUBLIN

Niniejszy Regulamin  korzystania z usług określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://lublin.silktouch.pl/  oraz do wglądu w recepcji SilkTouch Lublin.

INFORMACJE OGÓLNE

   

   1. SilkTouch ul. Dożynkowa 18/4 20-152 Lublin czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 oraz w soboty 9:00 – 16:00. Tylko w tych godzinach klient może wykonać usługę. 

   1. Z zabiegu może skorzystać Klient pełnoletni. 

   1. Z zabiegu może skorzystać również Klient małoletni, jednakże gdy Klient nie ukończył 18 roku życia musi być  wyrażona zgoda w formie pisemnej przez opiekuna prawnego. 

   1. Klient może skorzystać z wybranej usługi po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu poprzez wypełnienie: Karty konsultacyjnej wykluczającej przeciwskazania do zabiegu, Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w SilkTouch Lublin

   1. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu jeśli  uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

   1. W przypadku niestosownego zachowania się Klienta w SilkTouch Lublin lub rażącego naruszenia porządku, czy przebiegu procesu  zabiegu , personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie zabiegu. 

   1. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie SilkTouch Lublin z jego winy. 

   1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z wybranej usługi w SilkTouch Lublin w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

  ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI 

    

    1. W celu rezerwacji w SilkTouch Lublin należy skontaktować się telefonicznie 786 052 770, 690 052 770,  mailowo lublin@silktouch.pl przez Messenger lub dokonać rezerwacji przez portal Booksy. Od nowych osób, które chcą skorzystać pierwszy raz z usługi w naszym gabinecie wymagamy przedpłaty 50% wartości usługi (dotyczy pierwszego zabiegu) Przedpłata zostanie odjęta od kwoty zabiegu po jego wykonaniu.  W przypadku nie przyjścia na zabieg, bez odwołania go minimum 24h przed planowaną wizytą, przedpłata przepada.

    1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

    1. Celem potwierdzenia wizyty, Klient otrzymuje smsa przypominającego 24 godziny wcześniej. 

    1. Aby odwołać wizytę należy skontaktować się wcześniej telefonicznie, lub wysłać smsa co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym przypadku klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.

    1. Nieodwołanie wizyty przez Klienta co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem oraz niewstawienie się na zabieg będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty jako zrealizowanej,  bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg zakupiony w pakiecie / bon / voucher będzie uznany, jako zrealizowany.

    1. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji salonu, nie później niż 5min przed wyznaczona godziną w celu dopełnienia formalności. 

    1. W przypadku spóźnienia się  Klienta na umówiony zabieg czas spóźnienia może zostać odliczony od przewidzianego na ten zabieg. 

    1. SilkTouch Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty, jeśli klient spóźni się dłużej niż 15 min. Zabieg w tym przypadku zostanie uznany jako zrealizowany, bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. 

    1. SilkTouch Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany do zarezerwowanego zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, ze zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu. 

    1. SilkTouch Lublin zastrzega w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego nie zależnych. Wtedy zostaje wyznaczony nowy termin a klient nie ponosi żadnych kosztów.

    1. SilkTouch Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany czasu gabinetu. Zmiana może oznaczać czasowe zamkniecie placówki w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub innych niezbędnych prac. Klientowi przysługuje prawo zrealizowania wykupionej usługi w innym, najbliższym możliwym terminie. 

   ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH W SILKTOUCH LUBLIN

   Zasady ogólne

     

     1. W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi z oferty SilkTouch Lublin.

     1. Wykaz zabiegów oraz cennik podany jest na stronie internetowej  https://lublin.silktouch.pl/ oraz portalu do rezerwacji on-line booksy.com.

     1. Terminy:

    Korzystający – właściciel kupionego Pakietu w SilkTouch Lublin

    Pakiet – uprawnia osobę, która kupiła 

    Pracownik – osoba zatrudniona w SilkTouch na stanowisku Kosmetyczki i lub Kosmetologa 

      

      • Każdy pakiet ma określony termin ważności i należy tej daty przestrzegać.

      • SilkTouch Lublin zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.

      • Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie SilkTouch Lublin. Taką prośbę należy zgłosić osobiście lub telefonicznie jak najszybciej przed upływem terminu ważności Pakietu.

      • SilkTouch Lublin nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów niewykonanych zabiegów oraz nie wymienia pakietów na gotówkę ani żadne inne zabiegi. 

      • Korzystający ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach zachodzących miedzy zabiegami które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (mowa o tym w karcie przeciwskazań)

      • Pracownik ma prawo do odmowy zabiegu jeśli uzna, ze jest jakiekolwiek przeciwskazanie do zabiegu. 

      • SilkTouch Lublin zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego bez możliwości zwrotu gotówki, jeśli uzna , ze korzystający z pakiet dokonał rezerwacji mając świadomość występującego przeciwskazania. Korzystający w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji  ewentualnych przeciwskazań.

      • Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje, vouchery nie sumują się.

     Zasady szczegółowe

     PAKIETY NA ZABIEGI DEPILACJI LASEROWEJ

       

       1. SilkTouch Lublin oferuje nabycie pakietów na usługi wykonywane laserem PrimelaseHR.

       1. Oferujemy pakiet Bronze, Gold, Silver, SilkTouch, Man, True Man, oraz ilościowe. 

       1. W ramach nabycia pakietu Klient nabywa prawo do korzystania z pakietu przez okres 24 miesięcy.

       1. SilkTouch Lublin zastrzega jednak, że zabiegi w ramach pakietu odbywają się cyklicznie, nie cześciej niż co 5 tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do lasera.

       1. Dostępne pakiety nie określają minimalnej ilości zabiegów.

       1. Klient  obowiązany jest zapoznać się z listą przeciwskazań do wykonania zabiegu, które dostępne są na stronie internetowej  https://lublin.silktouch.pl/  oraz w recepcji gabinetu przed zakupem i przystąpieniem do zabiegu. 

       1. Korzystanie z Usług w tym wykonanie zabiegu nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu ( w tym depilacji).

      PAKIETY NA ZABIEGI NA CIAŁO

        

        1. Oferujemy pakiety na Masaż próżniowy Primelle 6, 12, 15 , 20 zabiegów, 6 i 10 Karboksyterapią Dual XT.

        1. Przy zakupie dowolnego pakietu na Masaż Próżniowy Primelle klient otrzymuje kostium do zabiegu za 0zł. 

        1. Pakiety na zbiegi ważne są przez: masaż Próżniowy Primelle 6 zabiegów przez 3 miesiące, 12, 15 zabiegów przez 6 miesięcy,  20 zabiegów przez 1 rok.   Karboksyterapia przez 6 miesięcy.

       ODPOWIEDZIALNOŚĆ

         

         1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowania o przeciwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług SilkTouch Lublin, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie przeciwskazań do zabiegu, jest świadomy i zgadza się, ze gabinet nie oferuje konsultacji i porad medycznych. 

         1. Korzystanie z zabiegów, usług lub produktów oferowanych przez salon nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu.  

        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

          

          1. SilkTouch Lublin zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, ze wprowadzone zmiany nie naruszają praw  nabytych prze Klientów w trakcie trwania oferty. 

          1. Wszystkie sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga w oparciu o Kodeks Cywilny. 

          1. Reklamacja oraz skargi można składać pisemnie na maila silktouch@lublin.pl bądź osobiście w recepcji salonu. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni.  

         Rezerwuj online